YASAL SÖZLEŞMELER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

CorpLine tüm yasal haklarınızı garanti altına alıyor...

CorpLine® Tüm Yasal Haklarınızı Güvence Altına Alıyor!

Sözleşmelerimiz tüm şeffaflığıyla hizmetinizde! CorpLine Global hizmetlerinin yasal düzenleyicileri olan müşteri sözleşmelerini açık olarak paylaşıyoruz. Dilerseniz Müşteri Temsilci'nizden çıktı temin edebilir, dilerseniz CorpLine ve CorpLine-Dynamic web adresleri üzerinden görüntüleyebilir, dilerseniz de doğrudan PDF formatında sözleşmelerimizi indirebilirsiniz. CorpLine, şeffaflıktan ödün vermeden durmaksızın çalışıyor...

Sözleşmeleri İndir PDF Görüntüle
Uyarı! CorpLine Global, Dynamic ve web temelli hizmetlerde sipariş iletilmesi durumunda, işbu web adresi üzerinden açık ve yalın bir şekilde yayınlanmış olan yasal kouşulların anlaşıldığı, sözleşmenin onaylandığı ve sözleşmeye uyulacağının taahhüt edildiğini varsayarak işlem yapar. Bu adres dışındaki hiçbir sözleşme metni CorpLine Global'ı bağlayamayacağı gibi, CorpLine Global, işbu adresdeki sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Uyarı! CorpLine Global Solutions işbu sözleşmenin tüm maddelerini bu başlıkta belirtmiştir. CorpLine Global, ilgili sözleşme maddelerinde değişiklik yapma hakkına haizdir.
Uyarı! Müşteri, verdiği sipariş ile, ilgili kısımda bulunan sözleşmeye taraf olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda CorpLine Global yasal sorumluluk kabul etmez.
Uyarı! İşbu web sayfasında yer alan sözleşme ve maddelerinin tüm yasal hakları CorpLine Global Solutions'a aittir. İzinsiz kullanımı, basımı, dağıtımı yahut iletilmesi yasaktır. Bu durumların oluşması halinde CorpLine Global tüm yasal haklarını kullanacağını beyan ve taahhüt eder.

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi

Bu sözleşme ile CorpLine Global Solutions'a ait olan http://dynamic.corpline.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan CorpLine Global Solutions ile Müşteri,sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır.Müşteri,siparişinin internet ortamında CorpLine Global Solutions'a gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır.CorpLine Global Solutions,Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR

CorpLine Global Solutions:CorpLine Global Solutions adıyla faaliyetlerini yürüten,sorumluluğu Mehmet Faruk Çetin’e ait grubu ifade eder.

Müşteri:Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri Formu doldurmuş kişi,kurum veya kuruluşu ifade eder.

Hizmetler:http://dynamic.corpline.net adresli internet sitesi üzerinden sunulan,satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2. Taraflar için bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan,kabul ve taahhüt ederler.

2. ÜYELİK FORMU

2.1. Üyelik Formu bilgileri,Müşteri tarafından sipariş verme safhasında doldurulan bilgilerdir.Yapılan belirli işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından,Müşteri’nin bu bilgileri hatasız,eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteri’ye aittir.

2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış bilgi beyanında bulunan Müşteri,gerçek kimlik ve iletişim bilgilerini sağlayana kadar CorpLine Global Solutions bu Müşteri’ye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

2.3. Müşteri,kendisine CorpLine Global Solutions tarafından sağlanan her türlü site bilgisi,şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur.Bu şifre ve parolaların 3. Kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardanCorpLine Global Solutions sorumlu tutulamaz.

2.4. CorpLine Global Solutions için Müşteri Formu doldurmuş ve iş konusunda anlaşılmış ve hesap defterlerinde kaydedilmiş tarihten sonra ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. CorpLine Global Solutions gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için formu ve forma bağlı hizmetleri duraklatmak-iptal etmek ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir.Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda CorpLine Global Solutions anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VE YAYINI

3.1.1. Müşteri,kendisine tahsis edilen disk bölgelerinde ve/veya veritabanlarında barındırdığı veri ve içeriklerden kendisi sorumludur.CorpLine Global Solutions sadece Müşteri talepleri doğrultusunda hizmet verdiğinden,tüm yükümlülük Müşteri’ye aittir.

3.1.2. CorpLine Global Solutions,Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslar arası fikir,sanat eseri,patent ve marka haklarına muhalefet eden müzik noktası,kitap,e-kitap,mp3 ve çeşitli video formatları gibi her türlü formattaki yazı,ses,kısmi kod içeren ya da tam stabil olarak her tür program ve gizlilikteki verilerinin eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve Müşteriye ayrılan disk alanında bulundurulmasına müsaade etmez.CorpLine Global Solutions bilgisi-içeriği dışında bu hususların bulunması durumunda ve diğer alternatiflerde tüm yükümlülük Müşteriye aittir.

3.1.3. CorpLine Global Solutions,yukarıda tanımladığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteri’ye sağladığı hizmetleri durdurma veya bu hizmetleri tamamen iptal etme hakkına sahiptir.Bu durumun gerçekleşmesi durumunda CorpLine Global Solutions ve barındırdığı kişiler,Müşteri’ye geriye yönelik herhangi bir ödeme yapmaz.

3.1.4. Müşteri’nin kendisine ayrılan disk bölümünde ya da sunucuda ya da sanal sunucuda ya da veritabanında bulundurduğu uygulama ya da programları,diğer Müşteri’lerle paylaşarak hizmetleri sabote etmesi durumunda, CorpLine Global Solutions diğer müşterilerin zarar görmemesi için,Müşteri’ye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

3.1.5. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını,Müşteri’ye haber verilmeksizin durdurulabilir.Güvenlik açığı sürdüğü sürece CorpLine Global Solutions hizmeti devam ettirmeme hakkına sahiptir. Bu madde CorpLine Global Solutions’ın 3 gün ve üzeri hizmet garantisine dahil değildir.3.1.5. madde koşulları durumunda bu süre 3 gün limiti içerisine dahil edilemez.

3.1.6. İnternet sitesindeki yayınlar;insan onuruna,temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. Gençlerin ve çocukların fiziksel,zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir.Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kişileri,uyuşturucu madde bağımlılığı,fuhuş,müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıkları teşvik edici olmamalıdır.Ayrıca 3. şahıslara,kişilik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı sağlanıyor olmalıdır.Aksi durumlarda,CorpLine Global Solutions,bu hususlardaki içerik düzenlemelerini reddetme ,düzeltme,iptal etme gibi haklarını saklı tutar.

3.1.7. CorpLine Global Solutions, hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları Müşteri’den onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma,reddetme ve düzenleme hakkına haizdir.*İntihara yönlendirme*Çocukların cinsel istismarı*Uyuşturucu madde kullanımı*Sağlık için tehlikeli madde temini*Müstehcenlik*Fuhuş*Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama*5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlar.

3.1.2. E-POSTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

CorpLine Global Solutions'ın sağladığı e-posta sunucuları üzerinden, CorpLine Global Solutions'ın izni olmaksızın, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır CorpLine Global Solutions şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal(spam) e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteri'ye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkına haizdir.

3.3. GİZLİLİK

3.3.1. Müşterilere ait demografik bilgiler, CorpLine Global Solutions ve ilgili sitenin reklam politikaları doğrultusunda paylaşılabilir, bu paylaşım Müşteriler'in kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.

3.3.2. CorpLine Global Solutions, müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı, hosting vb.) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı CorpLine Global Solutions'a sorumluluk yüklenemez.

3.3.3. İş bu sözleşme ile CorpLine Global Solutions, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web adresleri üzerinden yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda CorpLine Global Solutions Müşteri Temsilcileri'ne bildirim yapmaları gerekmektedir.

3.3.4. CorpLine Global Solutions'ın internet sitelerinden başka sitelere linkler vardır. CorpLine Global Solutions, bu sitelerden link verilen ve kendi bünyesinde bulunmayan diğer adreslerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

3.4. YEDEKLEME

Müşterilerin verilerinin yedekleme ve saklama yükümlülükleri, paket bilgileri dahilindeki aralıklar ve sipariş tamamlaması sonunda alınan kalıp dışında Müşteri'ye aittir. CorpLine Global Solutions, gerekli gördüğü durumlarda tüm yedekleme işlemlerini üstlenebilir. Bu durumlar dışında kalan veri kaybından CorpLine Global Solutions sorumlu tutulamaz. Bütün bu durumlara rağmen CorpLine Global Solutions hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan CorpLine Global Solutions sorumlu değildir.

3.5. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.5.1. CorpLine Global Solutions, Müşterilerin sipariş olarak ilettiği ve ücretini ödediği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile CorpLine Global Solutions siparişi kabul edip söz konusu siparişle belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmiş sayılır.

3.5.2. Siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra CorpLine Global Solutions, Müşteri siparişinin detaylarında bulunan hizmete ilişkin, isteğe bağlı olarak kontrol paneli, ftp, sql, ve e-posta Müşteri adları ve şifrelerini Müşteriye iletecek ve bu şekilde hizmet başlamış olacaktır. Her müşteriye özel tahsis edilen Müşteri Numarası'nın, 3. şahısların eline geçmesi ve kötüye kullanımından CorpLine Global Solutions sorumlu tutulamayacaktır.

3.5.3. Müşteri, aldığı hizmet dahilinde CorpLine Global Solutions tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, CorpLine Global Solutions tarafından kendisine ücretli yada ücretsiz ve/veya süreli yada süresiz olarak verilen hizmetleri, ücretli yada ücretsiz ve/veya süreli yada süresiz olarak üçüncü kişilere dağıtamaz yada satamaz.

3.5.4. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım, şifre ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bunu yapar yahut yapmaya teşebbüs ederse oluşabilecek her türlü zararı ve/veya tazmina talebini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.5.5. Müşteri, aldığı hizmetlerin kullanılması safhasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yükümlülüklerine girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5.6. Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı ve talep ettiği tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm uygulama ve yapılan her türlü işlemden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılıklarından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu, şahsen kendisinin üstlendiğini kabul eder. Bu konuda doğabilecek sorunlardan CorpLine Global Solutions'a doğrudan yada dolaylı olarak herhangi bir kusur atfedilemez, zarar tazmini istenemez.

3.5.7. CorpLine Global Solutions, hukuka aykırılık tespit ettiği fiileri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri'ye haber vermeden Müşteri hesabında ve/veya sunucularında olan dosyaları silme hakkına sahiptir.

3.5.8. CorpLine Global Solutions, sağladığı hizmetlerin içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan herhangi bir veriden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. CorpLine Global Solutions hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybı, CorpLine Global Solutions'ın kasıtlı aktif eyleminden kaynaklanmadığı sürece ve 3 gün garantisi dahilinden çıkmadığı müddetçe kusur yada ağır kusur gibi sebeplerle CorpLine Global Solutions'a sorumluluk yüklenemez.

3.5.9. Müşterinin yayınladığı içeriğin hukuka aykırı olması halinde kendisine ilgili kişiler ve Resmi Makamlarca yapılacak ilk bildirimin ardından CorpLine Global Solutions, Müşteriden onay almaksızın yayınlanan içeriği kaldırmaya, içeriği engellemeye yahut Müşteri hesabını ve sunucularda olan dosyaları silme hakkına sahiptir.

3.5.10. Müşteri iradesi ve talebi doğrultusunda yayınlanan içerik nedeniyle, üçüncü kişilerin; haklarının ihlal edildiği iddiası ve içeriğin yayından kaldırılmasına dair taleplerini CorpLine Global Solutions'a herhangi bir yazılı başvuru ile iletmeleri halinde CorpLine Global Solutions, yapılan başvurunun ciddiyetini ve haklılığını sorgulama yükümlülüğü bulunmaksızın ancak hiçbir şekilde bu hakkından ve yükümlülüğünden feragat ettiği anlamına gelmeksizin içeriği yayından kaldırma ve iddia sahibi üçüncü kişinin hazırladığı içeriği 7(yedi) gün süreyle yayınlama hakkına haizdir.

3.5.11. CorpLine Global Solutions dahili hizmetlerinde, yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak, talep etmek yasaktır.

4. ALAN ADI TESCİLİ

4.1. CorpLine Global Solutions, Müşteri tarafından siparişi verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi CorpLine Global Solutions'dır. CorpLine Global Solutions bu konuda Müşteri'nin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. CorpLine Global Solutions, Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer talep edilirse bunu en kısa sürede yapacaktır.

4.2. Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin dekont doğrulamasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı sipariş edilen alan adı CorpLine Global Solutions tarafından tescil ettirilemez ise Müşteri'ye ücret iadesi yapılır yahut çözüm alternatifi oluşturulur. Bu sorundan dolayı CorpLine Global Solutions mesul tutulamaz.

4.3. CorpLine Global Solutions, alan adlarını ICANN lisansı sahibi firmalar üzerinden kaydettirmektedir. Bu firmalardan ya da ICANN sisteminden doğacak aksaklıklardan dolayı CorpLine Global Solutions sorumlu tutulamaz.

5. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

5.1. İş bu sözleşme sipariş veya ödeme işlemlerinin internet üzerinden iletilmesi yahut alan adı sertifikasyon süreci başlangıcı ile birlikte yürürlüğe girer ve tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

5.2. Sözleşme süresi Müşteri'nin ilgili hizmet için seçmiş olduğu hizmetin total süresi kadardır.

5.3. Sözleşme, bitim süresinin ardından 10 iş günü içerisinde başvuruda bulunulması halinde eski şartlarla yenilenir. Ücretler güncellenir.

6. ÜCRET VE ÖDENMESİ

6.1. CorpLine Global Solutions tarafından düzenlenen belgelere, herhangi bir anlaşmazlık halinde belge sahibi tarafından 10 iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda belgeler ilgili hizmet süresince işlevselliğini korur.

6.2. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı olarak Müşteri'nin ödeyeceği ücret, sipariş işlemi sırasında belirlenen ve Hizmet Fatura Bilgisi Eki'nde bulunan ücret kadardır.

6.3. CorpLine Global Solutions, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri fiyat ve tarifelerdeki olası değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme başlangıç tarihindeki fiyatlar esas olarak belirlenir ve ilerleyen dönemlerdeki fiyat değişiklikleri Müşteri'yi etkilemez.

6.4. Ücret, sipariş tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek belirlenir. Sabit kur kampanyaları bu maddeyi kapsamaz.

6.5. Müşteri ile birlikte belirlenen ödeme tarihinin gecikmesi durumunda CorpLine Global Solutions kur farkı ekleme hakkını saklı tutar.

6.6. CorpLine Global Solutions, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar yada ödeme sorunu giderilinceye kadar ilgili hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Ödeme sorununun devamı süresince Müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir.

6.7. Yenileme durumunda, son ödeme tarihinde ödemesi yapılmamış hizmetler 7(yedi) gün içinde askıya alınır, ödeme hala yapılmaz ise 15(onbeş) gün sonra yedekleriyle beraber sunuculardan tüm veriler(e-postalar, veritabanları, dosyalar ve diğer tüm veriler) silinir. Bu durumda Müşteri, CorpLine Global Solutions'a kusur izafe edemez. Sorun 7(yedi) günden fazla sürdüğünde CorpLine Global Solutions sorunun giderilmesini beklemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

6.8. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.9. Müşteri hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etme şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

6.10. Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından feshedilmesi halinde Müşteri, sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretin %50'sini defaten ve peşin olarak CorpLine Global Solutions'a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.11. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7(yedi) gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda CorpLine Global Solutions kur farkı ücreti talep edebileceği gibi dilerse belge düzenleme tarihinden itibarin aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri, bu gecikme faizi ve kur farkını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.12. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her türlü alacak için CorpLine Global Solutions'ın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %40'ı kadar cezai şart, CorpLine Global Solutions'ın avukat masrafları ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.13. Müşteri, CorpLine Global Solutions'ın işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde, CorpLine Global Solutions'ın İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almak için teminat ödemesine gerek olmadığını ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komsiyon ve her türlü ücretin kendisi tarafından CorpLine Global Solutions'a ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.14. Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırıya maruz kalıyor ve bu sebeple CorpLine Global Solutions'ın Müşteriye hizmet vermesi zorlaşıyor yada imkansız hale geliyor ise, CorpLine Global Solutions hizmeti iptal etme ve tahsil ettiği ücreti geri ödememe hakkını saklı tutar.

7. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

7.1. Taraflar, konusu iş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

7.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. CorpLine Global Solutions'ın internet sitesinde adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.

7.3. CorpLine Global Solutions sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, CorpLine Global Solutions'ın defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden CorpLine Global Solutions tarafından muhafaza edileninin, CorpLine Global Solutions ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşteri'nin internet ortamında yaptığı ve CorpLine Global Solutions'ın bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; CorpLine Global Solutions iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, CorpLine Global Solutions için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında CorpLine Global Solutions'dan tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. SON HÜKÜMLER

10.1. CorpLine Global Solutions'a, kendisine ait web adresleri, telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin hizmetleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere ücret iadesi yapılmaz CorpLine Global Solutions bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.

10.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10.3. CorpLine Global Solutions ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usüller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

CorpLine Dynamic Solutions Freepack Müşteri Sözleşmesi

Bu sözleşme ile CorpLine Global Solutions'a ait olan https://www.corpline.net adresli internet sitesinde ve işbu firmaya ait diğer yayın-tanıtım organlarında belirtilen ücretsiz hizmetleri sağlayan CorpLine Global Solutions ile Müşteri, belirtilen kampanyalar ve içerikler hakkındaki hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin yahut talebinin internet ortamında CorpLine Global Solutions'a gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. CorpLine Global Solutions, müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR

CorpLine Global Solutions: CorpLine Dynamic Solutions, CorpLine Global Solutions ve diğer patenti alınmış ***CorpLine*** marka eklentileri adıyla faaliyetlerini yürüten, sorumluluğu Mehmet Faruk Çetin'e ait grubu ifade eder.

Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri Formu doldurmuş yahut doğrudan ilgili firmanın satış temsilcileri ile iletişime geçmiş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.

Hizmetler: CorpLine Global Solutions firmasına ait basın-yayın-reklam yoluyla aktarılan, yahut internet üzerinden https://www.corpline.net adresi ve diğer CorpLine Global Solutions adresleri aracılığıyla sunulan, ücretsiz sağlanan, servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu CorpLine Global Solutions tarafından sağlanan CorpLine Dynamic hizmetleri içerisindeki bölümde yer alan ("FreeCom"=ücretsiz web hizmetleri sağlayıcısı) ve ("FreePack"=ücretsiz tasarım ve talep edilen hizmetlerin karşılanmasını içeren paketler bütünü) ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2. Taraflar, bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. FREECOM PAKET İÇERİKLERİ

2.1. CorpLine Dynamic Solutions çatısı altında sağlanan ücretsiz hizmetlerin sınır, kapsam ve dayanıklarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş içeriklerdir.

2.2. CorpLine Global Solutions tarafından sağlanan ücretsiz hizmetler iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilerden 1.si "CorpLine Global FreeCom Pack"'tir.

2.3. CorpLine Global FreeCom Pack içeriği CorpLine Global Solutions tarafından 3 (yazıyla üç) ay boyunca sağlanan ücretsiz web servisi çalışmaları, yayınlanması ve içerik kontrollerini kapsar. CorpLine Global bu süreç içerisindeki çalışmaların 3. şahıslarla paylaşılmayacağını, dağıtımının yapılmayacağını ve basımının olmayacağını taahhüt eder.

2.4. CorpLine Global, belirlenen tarih süresince Müşteri'den herhangi bir hosting, tasarım yahut sistem ücreti, güncelleme masrafları yahut konumlandırma ücreti talep etmeyeceğini taahhüt eder.

2.5. CorpLine Global, 2.4. madde ile belirlenmiş olan ücretsiz servislerin dışında, Müşteri'den 1 (yazıyla bir) yıllık alan adı (domain) ücreti ve Müşteri menfaatinin korunması kapsamında yapılan dosyalama işlemlerinin masrafını talep etmekte özgürdür.

2.6. Müşteri, belirlenen 3 (yazıyla üç) aylık süreç sonunda, herhangi bir ek ücret ödemeksizin, CorpLine Global paketleri ile tüm bağını kesebilir, herhangi bir ücret ödemeksizin işlemlerinin sonlandırılmasını talep edebilir.

2.7. 2.4.,2.5. ve 2.6. maddeler ile belirlenen süreç ve kalemlerin dışına çıkılması durumunda, CorpLine Global, standart hizmet ücretleri ve Müşteri'ye özel planlanmış ödeme planlarını talep etme hakkını saklı tutar. Müşteri, FreePack paketlerini aşması durumunda, CorpLine Global ile ek anlaşması bulunmuyor ise bu ücretleri ödemekle yükümlüdür.

3. FREEPACK PAKET İÇERİKLERİ

3.1. CorpLine Dynamic Solutions çatısı altında sağlanan ücretsiz hizmetlerin sınır, kapsam ve dayanıklarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş içeriklerdir.

3.2. CorpLine Global Solutions tarafından sağlanan ücretsiz hizmetler iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilerden 2.si "CorpLine Dynamic Freepack"'tir.

3.3. CorpLine Dynamic Freepack içeriği CorpLine Global Solutions tarafından logo tasarım, kurumsal kimliklendirme çalışmaları, kurumsal iletişim kaynakları ve diğer düzenlemeleri kapsar. CorpLine Global bu çalışmaların tüm yasal haklarına sahiptir. CorpLine Global bu çalışmaların 3. şahıslarla kurum adına paylaşımına, dağıtımına ve basımına dair tüm haklarını saklı tutar.

3.4. CorpLine Dynamic Freepack işlemleri, yeniden boyutlama, 3. kaynaklara iletim ve sipariş edilen ürün üzerine çalışma gibi ücretlendirme tarifesinde yer alan işlemleri içermez.

Müşteri bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3.5. CorpLine Global, Müşteri'nin talep ettiği çalışmaların iletim süreçlerini, boyutlandırmalarını, iletim şeklini ve sunum şartları istediği şekilde değiştirmekte özgürdür.

3.6. CorpLine Global, CorpLine Dynamic Freepack kapsamındaki çalışmalar üzerindeki tüm şartları, belirlenen herhangi bir zamanda değiştirme, genişletme yahut daraltma hakkını saklı tutar.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. SAĞLANAN WEB HİZMETLERİNİN İÇERİĞİ VE YAYINI

4.1.1. Müşteri, kendisine tahsis edilen disk bölgelerinde ve/veya veritabanlarında barındırılan içeriklerin sorumluluğunu CorpLine Global'a devrettiğini taahhüt eder. CorpLine Global, firma hakkındaki bilgi içerikli yayınların verilerini Müşteri'den talep ettiği ve bu doğrultuda işlediği için bu bilgiler hakkındaki tüm yülümlülük Müşteri'ye aittir.

4.1.2. CorpLine Global, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan uluslar arası fikir, sanat eseri, patent ve marka haklarına muhalefet eden müzik notası, kitap, e-kitap,mp3 ve çeşitli video formatları gibi her türlü formattaki yazı, ses, kısmi kod içeren ya da tam stabil olarak he tür prgoram ve gizlilikteki verilerinin eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve Müşteri'ye ayrılan disk alanında bulundurulmasına müsaade etmez. CorpLine Global'ın bilgisi-içeriği dışında bu hususların bulunması durumunda ve diğer alternatiflerde tüm yükümlülük Müşteri'ye aittir.

4.1.3. CorpLine Global, 4.1.2.'de tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde Müşteri'ye sağladığı hizmetleri durdurma veye bu hizmetleri tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda CorpLine Global ve barındırdığı kişiler, Müşteri'ye geriye yönelik herhangi bir ödeme yapmaz.

4.1.4. Müşteri'nin kendisine ayrılan disk bölümünde ya da sunucuda ya da sanal sunucuda ya da veritabanında bulunan uygulama ya da programları-içerikleri-bilgileri diğer Müşteri'lerle paylaşarak hizmetleri sabote etmesi durumunda, CorpLine Global diğer müşterilerin zarar görmemesi için Müşteri'ye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını sabit tutar. Bu durumun yaşanması halinde CorpLine Global, sunulan ücretsiz hizmetin süresi boyunca standart paket fiyatlandırmalarını uygulayarak belirlenen ücreti tahsil etme hakkına sahiptir. Müşteri bu durumu kabul eder ve ilgili paketin belirlenen plan üzerinden ödemelerini gerçekleştireceğini taahhüt eder.

4.1.5. Üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını, Müşteri'ye haber verilmeksizin durdurulabilir. Güvenlik açığı sürdüğü sürece CorpLine Global hizmeti devam ettirmeme hakkına sahiptir. Bu madde CorpLine Global'ın 3 gün ve üzeri hizmet garantisine dahil değildir. 4.1.5. madde koşulları durumunda bu süre 3 gün limiti içerisine dahil edilemez.

4.1.6. Sağlanan hizmetlerdeki yayınlar ve talep edilen içerikler; insan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir. Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kişileri, uyuştrucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır. Ayrıca 3. şahıslara, kişilik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı sağlanıyor olmalıdır. Aksi durumlarda, CorpLine Global, bu hususlardaki içerik ve düzenlemelerini reddetme, düzeltme, iptal etme gibi haklarını saklı tutar.

4.1.7. CorpLine Global, hiçbir açıklamaya yahut başvuruya gerek kalmaksızın içeriği aşağıdaki konulardan herhangi birisine giren yayınları Müşteri'den onay almaya gerek kalmaksızın kaldırma, reddetme ve düzenleme hakkına haizdir.*İntihara yönlendirme*Çocukların cinsel istismarı*Uyuşturucu madde kullanımı*Sağlık için tehlikeli madde temini*Müstehcenlik*Fuhuş*Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama*5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda yer alan suçlar.

4.2. E-POSTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

CorpLine Global'ın onayı ve izni olmaksızın CorpLine Global tarafından sağlanan e-posta sunucuları üzerinden, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. CorpLine Global şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal(spam) e-posta gönderimi tespit ettiğinde Müşteri'ye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkına haizdir.

4.3. GİZLİLİK

4.3.1. Müşteri'lere ait demografik bilgiler, sitenin reklam politikaları doğrultusunda paylaşılabilir, bu paylaşım Müşteri'lerin kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.

4.3.2. CorpLine Global, müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı, hosting vb.) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler 3. tarafa iletilir. Söz konusu taraf bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı CorpLine Global'a sorumluluk yüklenemez.

4.3.3. İş bu sözleşme ile CorpLine Global, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi websitesi üzerinden yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda CorpLine Global Müşteri Temsilcileri'ne bildirim yapmaları gerekmektedir.

4.3.4. CorpLine Global'ın internet sitelerinden başka internet sitelerine linkler vardır. CorpLine Global, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

4.4. YEDEKLEME

Müşterilerin verilerinin yedekleme ve saklama yükümlülükleri, paket bilgileri dahilindeki aralıklar ve sipariş tamamlanması sonunda alınan kalıp dışında Müşteri'ye aittir. Belirtilen zamanlar haricinde yedekleme için Müşteri'nin Müşteri Temsilcileri'ne başvurması yahut ftp, sql bilgilerini talep etmesi gerekmektedir. Bütün bu durumlara rağmen CorpLine Global hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan CorpLine Global sorumlu değildir.

4.5. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.5.1. CorpLine Global, ücretsiz paketlerinde belirlenen sürenin bitim tarihinden itibaren ve doğrudan ücretli paketler daihilinde verilen siparişlerin içerdiği hizmetleri, ödeme başlangıcından itibaren yahut Müşteri Temsilcileri ile belirlenmiş olan sürenin başlangıcından itibaren sağlamaya başlayacaktır. Siparişim kabulü ile CorpLine Global, ilgili siparişi işleme aldığını kabul edip söz konusu siparişle belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt etmiş sayılır.

4.5.2. Siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra CorpLine Global, Müşteri siparişinin detaylarında bulunan hizmete ilişkin, isteğe bağlı olarak kontrol paneli, ftp, sql ve e-posta Müşteri adları ve şifrelerini Müşteri'ye iletecek ve bu şekilde hizmet başlamış olacaktır. Her müşteriye özel tahsis edilen Müşteri ID'sinin, 3. şahısların eline geçmesi ve kötüye kullanımından CorpLine Global sorumlu tutulamayacaktır.

4.5.3. Müşteri, aldığı hizmet dahilinde CorpLine Global tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, CorpLine Global tarafıdan kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya süreli ya da süresiz olarak verilen hizmetleri, izin almaksızın, ücretli ya da ücretsiz ve/veya süreli ya da süresiz olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.

4.5.4. Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım, şifre ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bunu yapar yahut yapmaya teşebbüs ederse oluşabilecek her türlü zararı ve/veya tazminat talebini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

4.5.5. Müşteri, aldığı hizmetlerin kullanılması safhasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yükümlülüklerine girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülükleri kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5.6. Müşteri, hizmet dahilinde barındırdığı ve talep ettiği tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm uygulama ve yapılan her türlü işlemden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılıklarından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu şahsen kendisinin üstlendiğini kabul eder. Bu konuda doğabilecek sorunlardan CorpLine Global'a doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir kusur atfedilemez, zarar tazmini istenemez.

4.5.7. CorpLine Global, hukuka aykırılık tespit ettiği fiileri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri'ye haber vermeden Müşteri hesabında ve/veya sunucularda olan dosyaları silme hakkına sahiptir.

4.5.8. CorpLine Global, sağladığı hizmetlerin içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-posta ile kullanılan herhangi bir veriden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. CorpLine Global hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybı, CorpLine Global'ın kasıtlı aktif eylemlerinden kaynaklanmadığı sürece ve 3 gün garantisi dahilinden çıkmadığı müddetçe kusur ya da ağır kusur gibi sebeplerle CorpLine Global'a sorumluluk yüklenemez.

4.5.9. Müşteri iradesi ve talebi doğrultusunda yayınlanan içerik nedeniyle, üçüncü kişilerin; haklarının ihlal edildiği iddiası ve içeriğin yayından kaldırılmasına dair taleplerini CorpLine Global Solutions'a herhangi bir yazılı başvuru ile iletmeleri halinde CorpLine Global Solutions, yapılan başvurunun ciddiyetini ve haklılığını sorgulama yükümlülüğü bulunmaksızın ancak hiçbir şekilde bu hakkından ve yükümlülüğünden feragat ettiği anlamına gelmeksizin içeriği yayından kaldırma ve iddia sahibi üçüncü kişinin hazırladığı içeriği 7(yedi) gün süreyle yayınlama hakkına haizdir.

4.5.10. CorpLine Global Solutions dahili hizmetlerinde, yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak, talep etmek yasaktır.

5. ÜCRET VE ÖDENMESİ

5.1. CorpLine Global Solutions, Freecom hizmeti ile sunulan 3 aylık ücretsiz web hizmetleri dahilinde, müşteri adına alan adı satın alma işlemleri, sertifikasyon işlemleri ve yapılan çalışmaların yedeklenmesi amacıyla sağlanan cloud depolama birimlerinin ücretlerinden oluşan 50 TL'lik paket başlangıç bedelinin ödenmesi ile birlikte, 3 ay süresince paket dahilinde kalan hususlarda herhangi bir ek ödeme talep etmeksizin ücretsiz hizmet sunar. Paket limitlerinin dışına çıkılması durumunda, CorpLine Global, standart fiyatlandırma prosedürlerini uygulamakta serbesttir. Bu durumlarda Müşteri, belirlenen bedeli anlaşılan süre zarfında ödemekle yükümlüdür. CorpLine Global Solutions herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.2. CorpLine Global Solutions, Freepack kapsamında ele alınan çalışmalardan herhangi bir ücret talep etmez. Fakat bu madde, CorpLine Global Solutions'ın, ilgili çalışmalar üzerindeki yasal hakimiyetlerini daraltmaz yahut kısıtlamaz yahut ortadan kaldırmaz.

6. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

6.1. Taraflar, konusu iş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. CorpLine Global Solutions'ın internet sitesinde adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.

6.3. CorpLine Global Solutions sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, CorpLine Global Solutions'ın defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden CorpLine Global Solutions tarafından muhafaza edileninin, CorpLine Global Solutions ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşteri'nin internet ortamında yaptığı ve CorpLine Global Solutions'ın bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; CorpLine Global Solutions iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, CorpLine Global Solutions için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında CorpLine Global Solutions'dan tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. SON HÜKÜMLER

9.1. CorpLine Global Solutions'a, kendisine ait web adresleri, telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin hizmetleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere ücret iadesi yapılmaz CorpLine Global Solutions bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.

9.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.3. CorpLine Global Solutions ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usüller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Küresel Çapta Çözümleme

CorpLine Dynamic ekipleri tüm siparişlerinizde uluslararası sabitleri baz alarak konumlama yapıyor; daima kazançlı çıkmanızı sağlıyor! Asla azıyla yetinmeyin...


Katmanlı Çalışma Modeli

Tüm çalışmalar tek çatı altında ama her basamak ayrı katmanlarda... Nasıl mı oluyor? CorpLine Dynamic Solutions'ın katmanlı iş ve çalışma modelini keşfedin!


Özel Feedback Analizleri

CorpLine hizmetleri sizin dokunuşlarınızla güncelleniyor... Talepleriniz doğrultusunda müşteri odaklı sistemlerimizi her geçen gün genişletiyoruz!


Müşteri Destek Sistemleri

Sadece tek bir hizmet? Asla! Sanal asistan modelini uzay seviyesine taşıyoruz... CorpLine Destek Hizmetleri'nde limit yok; yüksek müşteri memnuniyeti var!

Yüksek hızda destek için barındırma ve temin hizmetleri... Mükemmel!

 

Copyright © 2017 CorpLine® Global Solutions. All rights reserved.